2010/Nov/28

 
 

เขา หนาว
เรา เหงา
 
เขา เหงา
เรา เศร้า

เขา เศร้า
เท่า เรา
 
เหงา เหงา
เหงา เหงา

หนาว เศร้า
เท่า กัน
 
 
 
- - - - พริม, ไม่หนาวและฉันไม่เหงา.ธันวา๕๓
เพราะเธอไม่เคยจะรู้ว่าคนที่รอ ว่าคนที่คอย
เค้ารู้สึกอย่างไร
เค้าน้อยใจสักเพียงไหน
เธอไม่เคยรู้ หรือหากเธอจะรู้ ก็คงจะแค่เดา
เพราะฉันจะบอกเธอว่า ฉันไม่เหงา ไม่เจอกันวันนี้ก็ได้